คู่รักที่จะสมรสสมรักกันได้ ต้องมี “4 สม”

ว่ากันว่า คู่รักที่จะสมรสสมรักกันได้ ต้องมี “4 สม” ที่เท่าเทียมกัน

สมศรัทธา มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกั
สมสีลา มีความประพฤติคล้ายคลึงกัน
สมจาคา เสียสละเท่าๆกัน
สมปัญญา มีปัญญาเสมือเหมือนกัน

ดร.เมษ์ – ดร.เป้ง เป็นคู่ที่เหมาะสมกันทุกด้าน ด้วยมีศรัทธา สีลา จาคา และที่สำคัญยิ่ง “มีปัญญา” ที่เสมอกัน ช่วยกันเรียน ช่วยกันติว จนจูงมือกันรับปริญญาเอก และยังจูงมือกันเข้าสู่ “ประตูวิวาห์” ในที่สุดค่ะ

Link

ใส่ความเห็น